dry erase farba tablicowa biala karta techniczna .pdf

File information


Original filename: dry_erase_farba_tablicowa_biala_karta_techniczna.pdf
Title: FARBA TABLICOWA SPECIALITY (DO BARWIENIA)
Author: spinex

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.2, and has been sent on pdf-archive.com on 10/10/2015 at 18:54, from IP address 46.20.x.x. The current document download page has been viewed 414 times.
File size: 158 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


dry_erase_farba_tablicowa_biala_karta_techniczna.pdf (PDF, 158 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


DANE TECHNICZNE

FARBA TWORZĄCA ŚCIERALNĄ POWŁOKĘ
DRY ERASE®

OPIS I ZASTOSOWANIE
Farba Dry Erase® jest produktem tworzącym unikatową, gładką a za razem twardą powierzchnię na której można
pisać markerem, a później go zetrzeć. Powłoka suchościeralna może służyć jako miejsce do zostawiania
wiadomości, notatek lub jako tablica do rysunków dzecięcych. Nakładanie jest proste, farba posiada lekki zapach
przez co jest bezpieczna do użytku wewnętrznego. Farba Dry Erase jest doskonała do zastosowań na
powierzchniach wewnętrznych takich jak: karton-gips, drewno, cement, metal lub płyta pilśniowa.
PRODUKTY
241140

Biały połysk

Przygotowanie powierzchni
Usunąć jakąkolwiek odchodzącą farbę i rdzę. Zeszlifować papierem ściernym. Połyskujące powierzchnie również
delikatnie zeszlifować. Usunąć pył i kurz za pomocą wilgotnej szmatki i odczekać do wyschnięcia. UWAGA!
Podczas zdzierania, szlifowania lub usuwania starej farby do powietrza może dostać się pył zawierający ołów.
OŁÓW JEST TOKSYCZNY. WYS. TAWIENIE SIĘ NA DZIAŁANIE PYŁU OŁOWIANEGO MOŻE POWIDOWAĆ
POWAŻNE CHOROBY, TAKIE JAK USZKODZENIE MÓZGU, SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU DZIECI ORAZ
KOBIET W CIĄŻY. Zakładać zatwierdzony przez BHP sprzęt chroniący drogi oddechowe. Wyczyścić za pomocą
odkurzacza wyposażonego w HEPA (ang. Wysoko wydajny filtr cząsteczek powietrza) oraz mokrym mopem.
Mieszanie
Wymieszać zawartość każdej puszki przed zmieszaniem. Przelać składnik A do puszki ze składnikiem B i
dokładnie wymieszać aż farba uzyska jednolity kolor (około 2 minut). Nie jest wymagany czas oczekiwania po
wymieszaniu. WAŻNE! Zmieszany produkt należy zużyć w przeciągu 2 godzin od wymieszania!.
Nakładanie
Nakładać w temperaturze powietrza w zakresie 10°-32° C i wilgotności względnej poniżej 85% aby zapewnić
odpowiednie warunki schnięcia. Przy nakładaniu Dry Erase na nową płytę karton-gipsową, płytę pilśniową,
cement lub drewno należy powierzchnię zagruntować białą farbą lateksową – zgodnie z zaleceniami producenta.
Warstwa gruntującą nie jest wymagana na wcześniej malowane powierzchnie lub powierzchnie metalowe.
Malowaną powierzchnię należy zabezpieczyć taśmą malarską przed rozpoczęciem malowania. Nalać farbę do
tacki malarskiej. Używać gęstego wałka gąbkowego który zapewni gładką powierzchnię. Na mniejszych
powierzchniach należy użyć pędzla gąbkowego.
Czasy schnięcia mierzone były w temperaturze 25°C i wilgotności względnej 50%. Należy przyjąć dłuższe czasy
schnięcia w niższych temperaturach. Następną warstwę można nakładać po 20-30 minutach. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów należy nakładać na białe lub jasne powierzchnie używając minimum 2 warstw. Podczas
nakładania na ciemniejsze powierzchnie zaleca się minimum 3 warstwy, lub użycie podkładu. Farba schnie na
dotyk w przeciągu 1 godziny. Po 1 godzinie należy usunąć taśmę malarską. Przed rozpoczęciem użytkowania
powierzchni należy odczekać 2 dni na pełne utwardzenie się farby. Po pełnym utwardzeniu powierzchnię
pomalowaną Dry Erase można używać do pisania markerami suchościeralnymi. Powierzchnię można wycierać
odpowiednią gąbką do markerów suchościeralnych lub szmatką. Jeżeli po wytarciu ślad markera zostaje na
powierzchni należy użyć płynu do zmywania tablic suchościeralnych lub domowego środka czyszczącego. Nie
używać drapaków, szorstkich gąbek lub szmat. Należy odczekać aż powierzchnia wyschnie przed ponownym
pisaniem markerami.
Czyszczenie
Narzędzia do nakładania wyczyścić bezpośrednio po skończonej pracy wodą z mydłem.

Dane techniczne
Właściwości fizyczne
FARBA DRY ERASE (Biała – zaktywowana)
Rodzaj żywicy

Epoksyd

Rodzaj pigmentu

Dwutlenek Tytanu

Rozpuszczalnik

Woda, Glikol,

Waga

Na litr

1,12 kg/L

Substancje stałe

Wagowo

47,8%

Objętościowo

41,2%

Lotne związki organiczne

<100 g/l

Zalecana grubość suchej warstwy filmu

37 – 50 µ

Grubość mokrej warstwy w celu uzyskania zalecanej
grubości
suchej
warstwy
filmu
(materiał
nierozcieńczony)

87 – 125 µ

Teoretyczna wydajność przy 25µ suchej warstwy filmu

15 m2/l

Praktyczna wydajność przy zalecanej suchej warstwie
filmu (zakłada 15% stratę materiału)

(2 warstwy) 3,25 – 4,2 m2/900 ml*
(*oparte na rzeczywistym nakładaniu)

Czasy schnięcia przy
21°C i 50% wilgotności
względnej

Pyłosuchość

1 godzina

Do obchodzenia

2 godziny

Do nałożenia
warstwy

kolejnej

Ognioodporność

Nie dostępne

Przydatność
Informacje
dotyczące
bezpieczeństwa

2 godziny

1 rok
Temperatura zapłonu
Zawiera
Ostrzeżenie!

>38°C
Dodatkowe informacje w karcie charakterystyki

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy
oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji
względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że
produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego
materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.

Dystrybucja w Polsce: Spinex-Stępniak Sp.j
www.spinex.pl www.wallstudio.pl


Document preview dry_erase_farba_tablicowa_biala_karta_techniczna.pdf - page 1/2

Document preview dry_erase_farba_tablicowa_biala_karta_techniczna.pdf - page 2/2

Related documents


dry erase farba tablicowa biala karta techniczna
chalkboard farba tablicowa black and green karta techniczna
karta technicza chalkboard baza
neverwet karta techniczna
perma white karta techniczna
karty d1 d2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file dry_erase_farba_tablicowa_biala_karta_techniczna.pdf