Plan zajęć KrDzFR 2015 16 .pdf

File information


Original filename: Plan zajęć KrDzFR_2015_16.pdf
Author: USer

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 10/10/2015 at 13:49, from IP address 83.24.x.x. The current document download page has been viewed 1170 times.
File size: 121 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Plan zajęć KrDzFR_2015_16.pdf (PDF, 121 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Matematyka – Finanse i Rachunkowość – studia stacjonarne – 2015 / 2016
1. Iloczyn kartezjański zbiorów. Relacje równoważnościowe i porządkujące. Definicja funkcji
cyklometrycznych. Przestrzeń metryczna.
2. Granica ciągu liczbowego. Badanie zbieżności szeregów liczbowych.
3. Elementy rachunku różniczkowego funkcji rzeczywistej jednej zmiennej: granica funkcji (definicja
Heinego), granice jednostronne, ciągłość i pochodna funkcji, monotoniczność i ekstrema, wklęsłość i
wypukłość, punkty przegięcia, reguła de L’Hospitala. Asymptoty oraz badanie przebiegu zmienności
funkcji rzeczywistych jednej zmiennej.
4. Całka nieoznaczona funkcji rzeczywistych jednej zmiennej: metody całkowania przez części, przez
podstawianie; całkowanie przykładowych funkcji wymiernych. Całka oznaczona i jej zastosowania.
Całki niewłaściwe.
5. Przestrzeń probabilistyczna (definicja). Zmienna losowa i dystrybuanta zmiennej losowej
o rozkładzie dyskretnym i ciągłym. Wartość oczekiwana i odchylenie standardowe zmiennej
losowej.
6. Elementy rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych.
7. Definicja macierzy. Działania na macierzach. Wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, rząd
macierzy. Układy równań liniowych.
Literatura podstawowa
[1] Krysicki W., Włodarski L. [2008], „Analiza matematyczna w zadaniach część I”, wydanie 29,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[2] Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B. [2009], „Ćwiczenia z matematyki, część 1”, wydanie 6,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
[3] Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B. [2008], „Ćwiczenia z matematyki, część 2”, wydanie 3,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
[4] Denkowska S., Papież M. [2011] Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów
ekonomicznych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
[1] Malawski A. [2008], „Elementy algebry dla studentów ekonomii i zarządzania”, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
[2] M. Sobczyk [1998], Statystyka, PWN Warszawa, Rozdział 3: Podstawy teorii prawdopodobieństwa
i statystyki matematycznej, s. 62 – 106.


Document preview Plan zajęć KrDzFR_2015_16.pdf - page 1/1


Related documents


plan zaj krdzfr 2015 16
mathcad przewodnik
mo rozwiazane
alg2010
metody prob 2
ss ogr zadania

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Plan zajęć KrDzFR_2015_16.pdf