PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactŽivotopis .pdf


Original filename: Životopis.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 02/01/2016 at 19:22, from IP address 188.121.x.x. The current document download page has been viewed 626 times.
File size: 77 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Životopis
Eduard Lenner
Narodil sa v roku 1986 v Bratislave. V rokoch 1994-2001 navštevoval ZUŠ
Štefánikova pod vedením Mgr. Kataríny Lukešovej, v rokoch 2001-2007 bol
študentom Mgr. Karola Toperczera na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré
absolvoval s titulom „Najlepší absolvent roka“. V rokoch 2007-2012 bol poslucháčom VŠMU
v Bratislave v triede Prof. Idy Černeckej, v rokoch 2010-2012 ho pedagogicky viedla tiež odb.
as. Mgr. art. Magdaléna Bajuszová, ArtD. Za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu
školy mu bola udelená Cena dekanky. V rokoch 2012-2015 absolvoval doktorandské štúdium
pod vedením školiteľky Prof. Idy Černeckej. V roku 2006 postúpil do druhého kola
medzinárodnej klavírnej súťaže F. Chopina v Budapešti, v roku 2008 vyhral štipendium
Yamaha. Svojimi recitálmi sa predstavil v rôznych mestách na Slovensku, účinkoval na
niekoľkých domácich festivaloch a pravidelne koncertuje vo Viedni. V roku 2015 odohral
klavírny recitál v talianskom Udine. Ako komorný spoluhráč pravidelne spolupracuje so
spevákmi na pódiách doma i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Nemecko). V roku 2014
debutovo sólisticky účinkoval so Slovenskou filharmóniou a dirigentom Rastislavom Štúrom.
Pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta a na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave.
Born in 1986 in Bratislava, Slovak Republic. From 1994 to 2001 he was attending the
Primary Music School Stefanikova under Mgr. Katarina Lukesova, from 2001 to 2007 he
studied under Mgr. Karol Toperczer at the Church Conservatory in Bratislava, graduating as
„The best graduate of the year“. From 2007 to 2012 he studied in the class of Prof. Ida
Cernecka and from 2010 to 2012 also under Mgr. art. Magdalena Bajuszova, ArtD. at the
Academy of Music and Performing Arts in Bratislava, where he was awarded the „Dean
Prize“. In 2015 he completed his PhD programme under Prof. Ida Cernecka. In 2006 he
successfully took part at the Chopin competition in Budapest, in 2008 he won the Yamaha
Scholarship. He regularly gives recitals in many cities in Slovak Republic, he has been invited
to various Slovak music festivals and gives concerts in Vienna. In 2015 he gave a piano
recital in Udine, Italy. As a chamber musician he plays with singers at Slovak and foreign
concerts venues (Czech Republic, Austria, Germany). In 2014 he made his debut with the
Slovak Philharmonic Orchestra under the baton of Rastislav Stur.
His pedagogical acitivites are distributed between Milos Ruppeldt Primary Music School and
Academy of Music and Performing Arts in Bratislava.


Document preview Životopis.pdf - page 1/1

Related documents


z ivotopis
notre dame program
ivotopis tk
20170311 application brochure 2017
marek pavelec biography 2016 12 en
itma oct15 30 31


Related keywords