Borang Kebenaran Wakil ASNB (PDF)
File information


Author: rose_emalinda

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 18/01/2017 at 06:35, from IP address 118.101.x.x. The current document download page has been viewed 1653 times.
File size: 155.16 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Borang Kebenaran Wakil ASNB.pdf - Page 1/1

File preview


BORANG KEBENARAN WAKIL

Borang ASNB/B/6
Pindaan 1/2013

ARAHAN PENTING
1. Borang Kebenaran Wakil ini perlu disertakan untuk SETIAP jenis permohonan melalui Wakil Dilantik / Pihak Ketiga yang dinyatakan di Bahagian A.
2. SELAIN daripada Kemaskini Buku Pelaburan , dokumen –dokumen berikut perlu disertakan :a.
Salinan mukasurat pertama buku pelaburan pemegang unit yang sah
b.
Salinan dokumen pengenalan diri pemegang unit
* Salinan dokumen hendaklah disahkan dari salinan asal oleh Ketua Kampung, Penghulu, Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Pegawai ASNB

A. JENIS PERMOHONAN – Sila tandakan ( X ) pada yang berkenaan
Kemaskini Buku
Pelaburan

Pengesahan Baki
Pelaburan

Cetakan Penyata/Data
Urus Niaga

Pengesahan Salinan
Dokumen Urus Niaga

B. MAKLUMAT PEMEGANG UNIT

Nama

-

No. KP Baru

-

No. KP
Lama/Tentera/Polis

No.Telefon

C. MAKLUMAT AKAUN UNIT AMANAH
Nama Unit Amanah

No Ahli

Nama Unit Amanah

ASN

AS 1Malaysia

ASB

ASG-Pendidikan

ASW 2020

ASG-Kesihatan

ASM

ASG-Persaraan

ASD

Lain-lain (nyatakan)

No Ahli

D. PENGAKUAN PEMEGANG UNIT
1. Bahawasanya saya seperti yang di atas (bahagian B) dengan ini memberi kebenaran kepada wakil yang dilantik oleh saya yang dinyatakan di bawah :-

Nama Wakil

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

No KP Baru

: ………………………………………………

No KP Lama / Tentera /Polis

: ……………………………………………….

Hubungan

: ……………………………………….

Tandatangan Wakil

: ………………………………………………..

untuk melaksanakan urus niaga / permohonan di bahagian A dan mengambil dokumen permohonan / urus niaga (jika berkenaan) bagi pihak saya.
2. Maka dengan ini saya bersetuju menjamin dan menggantirugi kepada pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD ( ‘ASNB’ ) sekiranya terdapat apa-apa
tindakan, kerugian dan tuntutan-tuntutan yang mungkin dibuat terhadap ASNB dan / atau ejennya bersabit dengan perlaksanaan perkara yang disebut di atas.

………………………………
Tandatangan Pemegang Unit

......………………………..
ATAU

Cap Ibujari Kiri Pemegang Unit

...........................
Tarikh


Download Borang Kebenaran Wakil ASNBBorang Kebenaran Wakil ASNB.pdf (PDF, 155.16 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Borang Kebenaran Wakil ASNB.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000538310.
Report illicit content