A. i B. Strugacki Chlopec iz pekla (abc) (PDF)
File information


Title: Chlopeć iz pekla
Author: Arkadij Natanovyč Struhaćkyj Borys Natanovyč Struhaćkyj

This PDF 1.4 document has been generated by PDF-XChange Office Addin / PDF-XChange Printer 2012 (5.0 build 267) [Windows 7 Ultimate x64 (Build 7601: Service Pack 1)], and has been sent on pdf-archive.com on 15/02/2017 at 10:15, from IP address 195.128.x.x. The current document download page has been viewed 416 times.
File size: 470.03 KB (72 pages).
Privacy: public file
File preview


Powis «Ch ope iz pek a» rozpowidaje pro ch opcia Haga z czu oji, ochop enoji wijnoju planety. Hag ne ujawlaje sebe
poza wijnoju, ad e joho zma ku wychowuwa y bijcem. Opynywszy u bezpeci, w switi
bez wijny, Hag-Bijciw kyj kit wreszti-reszt
wyriszuje utekty, aby buty korysnym, jak
win dumaje, na swojij zhoriowanij planeti.

Perek

y z rosij koji A. Sahan i B. Szczawur kyj

Oce tak se o! Zrodu ja takych si ne baczyw i ne znaw nawi , szczo taki se a
buwaju . Chaty kruhli, buri, bez wikon, styrcza na palach, nacze wartowi we i, a
pid nymy czoho tilky ne nakydano — horszczyky jaki we yczezni, koryta, ir awi
kazany, derewjani hrabli, opaty… Zemla mi chatamy — h yna, i nastilky wona wypa ena i wytoptana, szczo a b yszczy . I wsiudy, kudy ne hla , — sitky. Suchi. Szczo
wony tut cymy sitkamy owla — ja ne znaju: praworucz bo oto, liworucz — bo oto,
smerdy , jak na zwa yszczi… ach ywa dira. Tysiaczu rokiw wony tut hny y i, jakby
ne hercog, hny y by szcze tysiaczu rokiw. Piwnicz. Dykuniaczczia. I yteliw, zwisno,
nikoho ne wydno. Czy to da y dra a, czy to zabra y jich, czy to wony pochowa ysia.
Na majdani bila faktoriji dymi a polowa kuchnia, zniata z kolis. We yczeznyj
dykobraz — szyrszyj, ni dowszyj — u brudnomu bi omu fartuchu powerch brudnoji siroji formy ko otyw szczo u kazani czerpakom na dow eznij ruczci. Jak na
mene, wid cioho kazana w osnownomu i smerdi o po seli.
My pidijsz y, i Gepard, zahajawszy , zapytaw, de komandyr. Cia twariuka nawi ne obernu asia — burknu a szczo u swoje warywo i ty nu a czerpakom kudy
uzdow wu yci. Piddaw ja jomu nosakom czobota popid kry i, win szwyde ko powernuwsia, pobaczyw naszu formu i widrazu staw, jak na
. Joho morda wyjawydo pary zadnyci, ta szcze j ne ho ena ci yj ty de , u dykobraza.
— To de u was tut komandyr? — znowu pytaje Gepard, uperszy trostynoju
jomu w hrubeznu szyju pid podwijnym pidboriddiam.
Dykobraz wy upyw ba uchy, poplamkaw hubamy i prochrypiw:
— Wynuwatyj, pane starszyj nastawnyku… Pan sztab-major na pozycijach…
Bu te askawi, cijeju wu yceju… priamisi ko na oko yci… Pryjmi moji wybaczennia, pane starszyj nastawnyku…
Win szcze szczo tam chrypiw i bulkaw, a z-za rohu faktoriji wywo ok ysia dwa
nowych dykobrazy — szcze straszniszi za cioho, zowsim u e opuda a horodni, bez
zbroji, bez ho ownych uboriw, — pobaczy y nas i zawmer y po stijci «strunko». Gepard ysze pohlanuw na nych, zitchnuw i podawsia dali, postukujuczy trostynoju po
chalawi.
Niczoho skazaty, wczasno my siudy wstyh y. Oci dykobrazy, wony b nam tut
nawojuwa y! Tilky trioch ja poky szczo baczyw, a e w e mene wid nych nudy , i w e
meni zrozumi o, szczo taka ot, darujte na s owi, wij kowa czastyna, z ty owych woszej zbyta, ta szcze j naszwydkurucz, ta szcze j abyjak, usi ci po kowi pekari, brygadni czobotari, pysari, intendanty, nedoumky, hry onosci, slipaky, or y pochowalnych komand — use ce chodiacze dobrywo, sa o bahnetne. Imper ki bronechody
projsz y by kri nych i nawi ne pomity y, szczo tut chto je. Hulajuczy.
Tut nas huknu y. Liworucz, mi dwoma chatamy, buw natiahnutyj maskuwalnyj tent i wysi a bi o-ze ena hanczirka na erdyni. Medpunkt. Szcze dwa dykobrazy
powoli porpa ysia u ze enych tiukach z medykamentamy, a na cynowkach, kynutych prosto na zemlu,
y poraneni. Usioho jich bu o troje; odyn, iz zabyntowanoju ho owoju, pidwiwszy na likti, dywywsia na nas. Ko y my obernu ysia, win
znowu huknuw:

— Pane nastawnyku! Na chwy ynoczku, proszu was!..
My pidijsz y. Gepard prysiw nawpoczipky, a ja za yszywsia stojaty za joho spynoju. Na poranenomu ne bu o wydno nijakych rozpiznawalnych znakiw, win buw u
poszmatowanomu obhori omu maskuwalnomu kombinezoni, rozstibnutomu na hoych wo ochatych hrudiach, a e z joho ob yczczia, z joho sza enych oczej z obsmaenymy wijamy ja widrazu zrozumiw, szczo ocej-ot — ne dykobraz, szanowni, ni, cej
— zi spraw nich. I sprawdi.
— Brygad-jeger baron Tregg, — widrekomenduwawsia win. Niby husenyci
briaznu y. — Komandyr okremoho wisimnadciatoho zahonu lisowych jegeriw.
— Starszyj nastawnyk Digga, — skazaw Gepard. — S uchaju tebe, chorobryj
brate.
— Sygaretu… — poprosyw baron jakymo widrazu prytych ym ho osom.
Poky Gepard distawaw portsygar, win pokwap ywo wiw dali:
— Popaw pid wohnemet, obsma o, jak swyniu… Diakuwaty Bohu, bo oto porucz, zanurywsia po samisi ki browy… A e sygarety — na kaszu… Diakuju…
Win zatiahnuwsia, prymru ywszy oczi, j widrazu nadsadno zakaszlawsia, we
posyniw, zasmykawsia, z-pid powjazky na szczoku wypowz a krapla krowi j zastya. Nacze smo a. Gepard, ne obertajuczy , prostiahnuw do mene czerez p ecze
ruku i k acnuw palciamy. Ja zirwaw z pojasa flahu, podaw. Baron zrobyw kilka
kowtkiw, i jomu niby po ehsza o. Dwoje inszych poranenych
y neruchomo —
czy to wony spa y, czy to w e widijsz y. Sanitary dywy ysia na nas bojazko. Ne dywy ysia nawi , a tak, pozyra y.
— Czudowo… — mowyw baron Tregg, powertajuczy flahu. — Skilky w tebe
ludej?
— Czotyry desiatky, — widpowiw Gepard. — Flahu za ysz… Za ysz sobi.
— Sorok… Sorok Bijciw kych Kotiw…
— Koteniat, — skazaw Gepard. — Na al… A e my zrobymo wse, szczo zmoemo.
Baron dywywsia na nioho z-pid obsma enych briw. W joho oczach bu a muka.
— S uchaj, chorobryj brate, — skazaw win. — U mene nikoho ne yszy osia. Ja
widstupaju wid samoho perewa u, try doby. Bezpererwni boji. Szczurojidy pru na
bronechodach. Ja spa yw sztuk dwadcia . Ostanni dwa — wczora… tut, bila samoji
oko yci… pobaczysz. Cej sztab-major… dure i bojahuz… staryj mot och… Ja joho
chotiw buw zastre yty, ta odnoho patrona ne yszy osia. Ujawlajesz? odnoho patrona! Chowawsia w seli zi swojimy dykobrazamy i dywywsia, jak nas wypaluju odnoho za druhym… Pro szczo ce ja? Aha! De brygada Hagrida? Racija na druzky…
Ostannie: «Trymajtesia, brygada Hagrida na pidchodi…» S uchaj, sygaretu… I powidom u sztab, szczo wisimnadciatoho okremoho bilsze nema.
Baron u e maryw. Ska eni oczi joho pomutni y, jazyk edwe woruszywsia. Win
upaw nawznak i howoryw, howoryw, burmotiw, chrypiw, a joho skriuczeni palci nespokijno nyszpory y dowko a, cziplajuczy to za kraji cynowky, to za kombinezon.
Potim win raptom zatych na piws owi, i Gepard pidniawsia.
Win powilno wytiah sygaretu, ne zwodiaczy oczej iz zakynutoho ob yczczia,
acnuw zapalnyczkoju, potim nachy ywsia i pok aw portsygar razom iz zapalnyczkoju bila czornych palciw, i palci adibno wczepy
u portsygar i stysnu y joho, a

Gepard, ne ka uczy ni s owa, powernuwsia, i my ruszy y dali.
Ja podumaw, szczo ce, mabu , my oserdno — brygad-jeger zneprytomniw
same wczasno. Bo dowe
by jomu poczuty, szczo brygady Hagrida w e tako
1

nema. Nakry y jiji cijeji samoji noczi na rokadi bombowym ky ymom — dwi hodyny my rozczyszcza y szose wid u amkiw maszyn ta zawaliw u e zastyh oho mjasa,
widhaniajuczy bo ewilnych, jaki liz y pid wanta iwky, szczoby schowatysia. Wid
samoho Hagrida my znajsz y tilky general kyj kaszket, zaszkarub yj wid krowi…
Meni a moroz poza szkiru piszow, ko y ja wse ce pryhadaw, i ja mymochi pohlanuw na nebo j potiszywsia, jake wono ny ke, sire ta bezproswitne.
Persze, szczo my pobaczy y, wyjszowszy za oko yciu, buw imper kyj bronechid, szczo zjichaw z dorohy i zawa ywsia nosom u sil kyj ko odia . Win u e wystyh,
trawa dowko a nioho bu a wkryta masnoju kiptiawoju, pid rozkrytym bortowym lukom walawsia zdoch yj szczurojid — use na niomu zhori o, za yszy ysia tilky rudi
czerewyky na potrijnij pidoszwi. Czudowi u szczurojidiw czerewyky! U nych czerewyky czudowi, bronechody, ta szcze, mabu , bombarduwalnyky. A so daty wony,
jak usim widomo, nikczemni. Szaka y.
— Jak tobi podobaje sia cia pozycija, Hagu? — zapytaw Gepard.
Ja rozzyrnuwsia. Nu j pozycija! Ja prosto oczam swojim ne powiryw. Dykobrazy wyry y sobi okopy obabicz dorohy, posered halawyny mi oko yceju i d unglamy. D ungli stinoju stoja y pered okopamy krokiw za pjatdesiat, nijak ne bilsze.
Mo esz tam nazbyraty po k, mo esz — brygadu, szczo zamane sia, w okopach pro
ce ne diznaju sia, a ko y diznaju sia, to zrobyty w e odnakowo niczoho ne zmo .
Pozadu okopiw na liwomu flangu tiahnu asia triasowyna. Za prawoflangowymy
bu o riwne po e, na jakomu ranisze bu o szczo posijano, a teper use zhori o. Ta-aa-k…
— Ne podobaje sia meni cia pozycija, — skazaw ja.
— Meni te , — skazaw Gepard.
Szcze b pak! Tut e bu a ne tilky cia pozycija. Tut na dodaczu bu y Szcze j dykobrazy. Bu o jich tut sztuk sto, ne mensze, i wony weszta
po cij swojij pozyciji,
nemow po tor yszczu. Odni, pozbywawszy kupkamy, pa y bahattia. Druhi prosto
stoja y, zapchawszy ruky w rukawy. A treti weszta .
Bila okopiw wala ysia gwyntiwky, styrcza y ku emety, bezh uzdo zaderszy
choboty w ny ke nebo. Posered dorohy, zagruznuwszy w bahniuci po stupyci, ni w
tyn ni w worota stojaw raketomet. Na afeti sydiw litnij dykobraz — czy to wartowyj,
czy to prosto tak prysiw sobi, stomywszy brodyty. Zresztoju, szkody wid nioho ne
bu o: sydiw sobi i d ubawsia ska koju u wusi.
Kys o meni sta o wid usioho cioho. Och, bu a b moja wola — szarnuw by ja po
wsiomu ciomu zbihowy ku z ku emeta… Ja z nadijeju pohlanuw na Geparda, prote
Gepard mowczaw i tilky powodyw swojim horbatym nosom zliwa naprawo i sprawa
naliwo.
Zzadu poczu ysia rozluczeni ho osy, i ja ozyrnuwsia. Pid schodamy krajnioji
chaty swary ysia dwa dykobrazy. Ne podi y wony mi soboju derewjane koryto
1 Rokada — doroha u pryfrontowij smuzi, paralelna liniji frontu.

— ko en tiah do sebe, ko en ajawsia na czim swit stoji , i po ocych-ot ja szarnuw
by z osob ywoju naso odoju. Gepard skazaw meni:
— Prywedy.
Ja wmy pidskoczyw do cych bowduriw, du om awtomata wperiszczyw po rukach odnoho, wperiszczyw druhoho i, ko y wony wytriszczy ysia na mene, wypustywszy swoje koryto, kywnuw jim ho owoju w bik Geparda. Nawi ne pysnu y. I
oboch widrazu potom projnia o, jak u azni. Wtyrajuczy na chodu rukawamy, wony
pidtiupcem pidbih y do Geparda i zawmer y za dwa kroky pered nym neczuparnymy spitni ymy kupamy. Gepard nekwapno pidniaw trostynu, prymirywsia, nacze
u biljard hraw, i wrizaw — prosto po pykach, odnomu raz i druhomu raz, a potim
hlanuw na nych, na twariuk, i tilky promowyw:
— Komandyra do mene. Szwydko.
Ni, ch opci ta diwczata. Wse-taky Gepard jawno ne czekaw, szczo wse tut bude
tak pohano. Zwisno, dobra czekaty ne dowody osia. Jakszczo w e Bijciw kych
Kotiw kydaju zatykaty proryw, to ko nomu zrozumi o: sprawy kep ki. A e szczob
otake!.. U Geparda nawi kinczyk nosa pobiliw.
Nareszti zjawywsia jichnij komandyr. Wytyknu asia z-za chat, zastibajuczy na
chodu kitel, dowha zaspana erdyna w sirych bakenbardach. Rokiw jomu pjatdesiat, ne mensze. Nis czerwonyj, we u pro kach, za atane palciamy pensne, jake
nosy y sztabni tijeji wijny, na dowhomu pidboriddi — mokri krychty uwalnoho tiutiunu. Widrekomenduwawsia win nam sztab-majorom i sprobuwaw perejty z Gepardom na «ty».
Ta de tam! Gepard takoho morozu na nioho napustyw, szczo win jako a rostom zmenszywsia: sperszu buw na piwho owy dowszyj, a czerez chwy ynu h yp —
zmijine mo oko! — win u e znyzu whoru na Geparda dywy sia, sywe kyj takyj didu serednioho zrostu.
Zresztoju, zjasuwa
take. De woroh i skilky joho, sztab-majorowi newidomo;
zawdanniam swojim maje sztab-major utrymaty se o do pidchodu pidkrip ; bojowa sy a joho sk adaje sia zi sta szistnadciaty so datiw z wi moma ku emetamy i
dwoma raketometamy; maj e wsi so daty — obme eno prydatni, a pisla wczorasznioho marsz-kydka dwadcia sim iz nych
hen u tych chatach — chto z mozolamy, chto z hry eju, chto z czym…
— Pos uchajte, — skazaw raptom Gepard. — Szczo ce u was tam koji sia?
Sztab-major urwaw sebe na seredyni frazy i hlanuw, kudy pokazuwa a polirowana trostyna. A e i oczy ka wse-taky w naszoho Geparda! Tilky zaraz ja pomityw:
u najbilszomu koli bila odnoho z wohnyszcz sered sirych kurtok naszych dykobraziw ohydno majacza smuhasti kombinezony imper koji bronepichoty. Zmijine mooko! Raz, dwa, try… Czotyry szczurojidy bila naszoho wohnyszcza, i ci swyni z
nymy ma o ne obijmaju sia. Kuria . Ta szcze j hyhoczu czoho …
— Ce? — promowyw sztab-major i krolaczymy swojimy oczyma pohlanuw na
Geparda. — Wy pro po onenych, pane starszyj nastawnyku?
Gepard ne widpowiw. Sztab-dykobraz znowu naczepyw pensne i wziawsia pojasniuwaty. Ce, baczte, po oneni, a e do nas wony, baczte, odnoho stosunku ne
maju . Zachop eni u wczoraszniomu boju jegeriamy. Ne majuczy transportnych zasobiw, a tako czerez brak osobowoho sk adu dla na noji ochorony…

— Hag, — promowyw Gepard. — Widwedy jich i zdaj Kliszczewi. Tilky sperszu nechaj dopytaje…
Ja k acnuw zatworom i piszow do bahattia. Pokuriuju , twariuky, i ch yszczu
szczo iz kru ok. Mordy u wsich zadowo eni, ysniju . Ce treba, jaka merzota… A
cej, bilawyj, dykobraza po spyni pop eskuje, a dykobraz, bowdur bez mizkiw, skotyna, radyj-radese kyj, ir e ta ho owoju kruty . Pjani wony, czy szczo?
Ja pidijszow do nych uprytu . Dykobrazy pomity y mene szcze zda eka, razom
zamowk y ta pocza y tyche ko rozpowzatysia chto kudy. A w dejakych, napewno,
nohy poterp y wid strachu: jak sydi y, tak i sydia , wytriszczywszy oczi, tilky paszczeky porozziawla y. A smuhasti — to ti a sirymy zroby ysia: znaju naszu ememu szczurojidy, czu y!
Ja nakazaw jim pidwestysia. Wony wsta y. Znechotia. Ja nakazaw jim wyszykuwaty . Wyszykuwa , podity nikudy. Bilawyj poczaw buw szczo belkotity ponaszomu — ja tknuw joho stwo om mi rebra, i win zamowk. Tak wony meni j pisz y
— odyn za druhym, pochniupywszy , zak awszy ruky za spynu. Szczuri. Ta nawi
zapach wid nych jakyj szczuriaczyj… Dwoje — kremezni czo owjahy, p eczysti, a
dwoje, mabu , z ostannioho naboru, chyrlawi szmarkaczi, triszky, mo e, starszi za
mene.
Ja po onenych nenawyd u. Szczo ce, rozumijesz, za taka s yzota — piszow na
wijnu, a potrapyw u po on? Ni, ja rozumiju, zwyczajno: szczo z nych wi mesz, zi
szczurojidiw, a wse-taky hydko, jak sobi choczete… Nu ot, proszu: odyn szmarkacz
zihnuwsia wdwoje, i wywertaje joho. Wpered, wpered, z-zmijine mo oko! Druhyj
poczaw. chu! I jak wony, ci paciuky, b ku smer czuju — nu jak spraw ni
szczuri. I zaraz wony nu na wse hotowi — zradyty, prodaty, pity w rabstwo…
— Bihom marsz! — harknuw ja po-jichniomu.
Pobih y. Powilno bi , pohano. Bilawyj cej nakulhuje. Wa ko poranenyj, znaczy , nohu w azni pidwernuw. Niczoho, doszkutylhajesz.
Dobih y my do toho kraju se a, a tam i wanta iwky — ch opci pobaczy y nas,
zakrycza y, zaswysti y. Ja wybraw kalu u pobilsze, pok aw po onenych marmyzamy w bahniuku i pidijszow do perednioji wanta iwky, de Kliszcz. A Kliszcz u e
meni nazustricz wystrybuje — morda wese a, wusyky pid nosom storczma, w zubach kistianyj mundsztuk za modoju starszoho kursu.
— Nu, szczo ska esz, brate-smertnyku? — ka e win meni.
Ja jomu dopowidaju: take, mowlaw, i take, mowlaw, stanowyszcze, a po onenych obowjazkowo sperszu dopytaty. I w e wid sebe:
— Pro mene ne zabu , Kliszcze, — ka u. — Wse-taky ja jich siudy prywiw…
— Ce ty pro oszyjnyk? — rozhub eno zapytuje win, a sam ozyraje sia.
— Aw ! Chto jich siudy prywiw?
— Ne baczu o ja — na czomu. Ne westy jich u lis…
— A na palach?
— Mo na, zwisno, j na palach… Tilky nawiszczo? — Win pohlanuw na mene.
— A jakszczo bez pal? Wi meszsia?
Nu ot. Tak ja j znaw. Wiczno meni ne ta any . Szczo ja — wynuwatyj, aboszczo,
szczo moho wedenoho pry sztabi za yszy y? A odnomu — jak? Meni j sy y zabrakne. Do weczora budu opynaty , a potim szcze widmywatysia ci u nicz.

— Ty znajesz, — skazaw ja Kliszczewi. — Ja wedenoho ne maju.
— A sam? — pytaje win. — Sznurka z soboju majesz?
Tut mene azart rozibraw.
— A potrymajesz? — pytaju.
A win na mene hlanuw, i meni widrazu serce wpa o.
— Koszenia… — ka e. — Ty tut rozwa atysia budesz, a Gepard tam odyn? Anu
bery try dwijky ta szuruj do Geparda! Ruchom!
Robyty bu o niczoho. Ne sudy osia, znaczy , ne poszczasty o. Pohlanuw ja na
swojich smuhastykiw wostannie, zakynuw awtomat za spynu ta j harknuw z usijeji
sy y:
— Per-rsza, druha, tretia dwijky — do mene!
Koszeniata horochom posypa ysia z wanta iwky: Zaje iz Piwnem, Nosa iz
Krokody om, Snajper iz cym… jak joho… ne zwyk ja szcze do nioho, joho tilky-tilky
z Pigtan koji szko y do nas perewe y — wbyw win tam koho ne toho, ot joho j do
nas.
Ja w e dawno pomityw, ta nikomu ne ka u: zawa
Kit pid hariaczu ruku jakoho-nebu cywilnoho — nehajno nakaz po czastyni. Takoho-to i takoho-to,
yczka taka-to za skojennia kryminalnoho z oczynu rozstrilaty. I taky wywedu na
ac, postawla pered strojem najkraszczych druziw, dadu po niomu za p, ti o zakynu u wanta iwku na predmet hanebnoho pochowannia, a potim czujesz — baczy y joho ch opci abo na operaciji, abo w inszij czastyni… I prawylno, po-mojemu.
Nu, skomanduwaw ja «bihom», i postryba y my nazad do Geparda. A Gepard
tam czasu ne marnuje. Dywlusia — nazustricz nam erdyna ocia, sztab-major, pidtiupcem poroszy , a za nym ko ona, sztuk pjatdesiat dykobraziw z opatamy ta
kyrkomotykamy, buchaju czoboty kamy, spitnili, tilky para wid nych wa . Ce,
znaczy , pohnaw jich Gepard nowu pozyciju kopaty, spraw niu, dla nas. Pid domom
nawproty medczastyny, dywlusia, opaty w e myhotia , i stoji raketo-met, ta j wza2

hali ruch u seli, jak na ho ownomu prospekti w de tezoimenytstwa , — dykobrazy
tak i myhotia , i odnoho ne wydno, szczoby buw iz poro nimy rukamy: abo zi zbrojeju, a e takych ma o, a bilszis tiahnu na sobi jaszczyky z bojeprypasamy ta stanky
dla ku emetiw.
Gepard pobaczyw nas — wyjawyw zadowo ennia. Dwijky Zajcia i Snajpera widrazu pos aw u d ungli w peredowyj dozir, Nosania z Krokody om za yszyw pry
sobi dla zwjazku, a meni skazaw:
— Hag. Ty — najkraszczyj u zahoni raketometnyk, i ja na tebe nadiju . Baczysz
ocych targaniw? Bery jich sobi. Wstanowysz raketomet na tij oko yci, wybery pozyciju pryb yzno tam, de zaraz wanta iwky. Dobriacze zamaskujsia, widkryjesz woho , ko y ja pidpalu se o. Do diji, Kit.
Ko y ja wse ce poczuw, ja ne te szczo postrybaw, a prosto-taky po etiw do
swojich targaniw. Ci targany moji razom z raketometom zagruz y u brudnij wybojini
posered dorohy i zbyra ysia, mabu , wsiu wijnu tam prowowtuzyty . edwe apamy

2 Tezoimenytstwo — imenyny cz eniw car koji rodyny abo inszych welmo nych osib.

worusza , hry onosci. Nu, ja odnomu w wucho, druhomu kopniaka, tretioho pryadom mi opatok, zakryczaw tak, szczo w samoho u wuchach zadzweni o, — zapraciuwa y moji targany po-spraw niomu, maj e jak ludy. Raketomet iz wybojiny
na rukach wynes y i — marsz-marsz — pokoty y dorohoju, a ko esa zawyszcza y,
bahniuka po eti a, i — w inszu wybojinu. Tut u e dowe
i meni wpriahtysia. Ni,
ch opci, dykobraziw te mo na prymusyty praciuwaty, treba tilky znaty — jak.
Oto , stanowyszcze u mene bu o take. Pozyciju ja w e obraw — pryhada ysia
meni nepodalik wid wanta iwok husti taki rudi kuszczyky ta p oska nyzowynka za
nymy, de mo na bu o ehe ko wrytysia u zemlu tak, szczo odnyj dyjawo z boku
ungliw ne pobaczy . A ja widtil wse baczytymu: i dorohu do samisi kych d ungliw, i wsiu sil ku oko yciu, jakszczo popru prosto czerez chaty, i bo oto liworucz,
jakszczo bronepichota zwidty sune sia… I podumaw ja szcze, szczo treba bude ne
zabuty poprosyty u Kliszcza kilka dwijok dla prykryttia z cioho boku. Raket u mene
w otkach dwadcia sztuk, jakszczo tilky ci pysari dorohoju siudy jich ne powykyda y, aby po ehszyty noszu… nu, ce my zaraz pobaczymo, a w bu -jakomu wypadku, szczojno okopajemosia, treba bude pos aty targaniw za popownenniam.
Strach jak ne lublu, ko y w boju dowody sia ekonomyty. Ce w e todi ne bij, a kaznaszczo… Czasu wystaczy do sutinkiw, a ko y wony w sutinkach popru , spa achne
ce dyke se o, i budu wony wsi w mene jak na do oni — byj na wybir. Ne poszkodujesz, Geparde, szczo na mene ponadijawsia!..
ciu ostanniu dumku ja maszynalno dodumaw, u e
aczy na spyni, a w siromu nebi nadi mnoju, jak dywni ptachy, eti o jake pa ajucze k oczczia. Ni
postri u, ni wybuchu ja ne poczuw, a zaraz i wzahali niczoho ne czuw. Oh uch. Ne
znaju, skilky czasu zbih o, a potim ja siw.
Iz d ungliw po czetwero w riad wypowzaju bronechody, pluju wohnem ta
rozhortaju sia u bojowe wija o, a za nymy wypowzaje nastupna czetwirka. Se o hory . Nad okopamy dym, ani duszi ne wydno. Pochidna kuchnia porucz iz faktorijeju
perekynuta, warywo z neji roz osia burym misywom, paruje. Raketomet mij te
perekynutyj, a targany
u kanawi kupoju odyn na druhomu. Odne s owo, zajniaw ja zrucznu pozyciju, zmijine mo oko!
Tut nakry o nas druhoju czerhoju. Znes o mene w kanawu, perekynu o czerez
ho owu, powen rot h yny, oczi zaby o zem eju. Tilky na nohy pidwiwsia — tretia
czerha. I pisz o, i pisz o…
Raketomet my wse-taky na ko esa postawy y, skoty y u kanawu, i odyn bronechid ja spa yw. Targaniw sta o w e dwoje, kudy podiwsia tretij — newidomo.
Potim — widrazu, bez perechodu — ja opynywsia na dorozi. Poperedu ci a
kupa smuhastykiw — b ko, zowsim b ko, porucz. Na jichnich k ynkach krywawo wyb yskuwaw woho . Nad wuchom u mene oh usz ywo torochkotiw ku emet, u ruci buw ni , a bila nih mojich chto smykawsia, piddajuczy meni pid kolina…
Potim ja staranno, jak na poligoni, nawodyw raketomet u sta ewyj szczyt, jakyj
nasuwawsia na mene z dymu. Meni nawi czu asia komanda instruktora: «Po bronepichoti… bronebijnym…» I ja nijak ne mih natysnuty na spusk, bo w ruci mojij
znowu buw ni …
Potim raptom nastaw perepoczynok. Bu y w e sutinky. Wyjawy osia, szczo raketomet mij ci yj, i sam ja te ci yj, dowko a mene zibra asia ci a kupa dykobraziw,

czo owik desia . Usi wony kury y, i chto ty nuw meni do ruk flahu. Chto? Zaje ?
Ne znaju… Pamjataju, szczo na tli pa ajuczoji chaty za trydcia krokiw czorni a
dywna posta : wsi sydi y abo
y, a cej stojaw, i sk ada osia take wra ennia, nibyto win czornyj, a e ho yj… Ne bu o na niomu odiahu — ni szyneli, ni kurtky. Czy
ne ho yj wse-taky?.. «Zajciu, chto ce tam styrczy ?» — «Ne znaju, ja ne Zaje ». —
«A de Zaje ?» — «Ne znaju, ty pyj, pyj…»
Potim my kopa y, pospisza y jak moh y. Ce bu o w e jake insze misce. Se o
bu o w e teper ne zboku, a poperedu. Tobto se a bilsze ne bu o wzahali — kupy
ho oweszok, zate na dorozi pa y bronechody. Bahato. Kilka. Pid nohamy chlupoti a bo otiana juszka… «Oho oszuju tobi podiaku, mo ode , Kote…» — «Darujte,
Geparde, ja szczo pohano rozumiju. De wsi naszi? Czomu tilky dykobrazy?..» —
«Wse harazd, Hagu, praciuj, praciuj, chorobryj brate, usi cili, wsi w zachwati wid
tebe…»
…Aha! Wlipyw! Priamisi ko w tupe ry o. Zadkuje, osidaje na kormu, wykydaje
w czorne nebo snip iskor. Bi , bi ! «Kote, praworucz. Praworucz! A-ap!..» Praworucz niczoho ne baczu, ta j ne dywlu . Rozwertaju tudy stwo , i raptom z czornoczerwonoji muti prosto w yce z ywa ridkoho wohniu. Wse widrazu spa achuje — i
trupy, i zemla, i raketomet. I jaki kuszczi. I ja. Bolacze. Pekelnyj bil. Jak baron
Tregg…
Kalu u meni, kalu u! Ta tut kalu a bu a! Wony w nij
y! Ja jich tudy poaw, zmijine mo oko, a jich u woho treba bu o k asty, u woho ! Nema kalu i…
Zemla hori a, zemla dymi a, i chto raptom z nelud koju sy oju wybyw jiji w mene
z-pid nih…


Download A. i B. Strugacki - Chlopec iz pekla (abc)A. i B. Strugacki - Chlopec iz pekla (abc).pdf (PDF, 470.03 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file A. i B. Strugacki - Chlopec iz pekla (abc).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000555393.
Report illicit content